Boerderijenboek Bedum

Na meer dan 20 jaar van voorbereiding is het nu zover: Boerderijenboek Bedum is af. De set van 3 boeken bevat de geschiedenis van alle boerderijen en borgen die gevestigd zijn en waren in de voormalige gemeente Bedum. De omvang is circa 2000 pagina’s over 269 boerderijen, aangevuld met meer dan 2500 foto’s en een aparte index. Ook bevat het luchtfoto’s, prenten, tekeningen, (minuut)kaarten en meer.

199,00

ISBN: 9789052946207 Categorieën: , Tag: Auteur:   , ,

Beschrijving

Boerderijen en borgen in en om de gemeente Bedum vormen de kern van drie delen en een indexdeel. Daarnaast is een tiental hoofdstukken opgenomen waarin met name gastschrijvers delen van de geschiedenis beschrijven, waaronder archeologie, bouwhistorie en het beklemrecht. Het gaat om het gebied van de voormalige gemeente Bedum tussen 1811 en 2019, alsmede delen van de voormalige kerspelen Bedum en Zuidwolde, gelegen in de gemeenten Ten Boer (Lutjewolde) en Groningen (Beijum, Borgham en Noorderhoogebrug). De geschiedenis van de boerderijen is te vinden in 269 boerderijbeschrijvingen. Dit is inclusief voormalige borgen en pastorieboerderijen. Elke beschrijving omvat informatie over gebouwen, gebruikers, eigenaren in beklemrechtelijke zin, heerlijke rechten, veldnamen, bijzonderheden in een kader en tot slot noten met verwijzing naar de bronnen. De geschiedenis van de boerderijen wordt rijk geïllustreerd met foto’s, prenten, tekeningen en advertenties uit krantenHet indexdeel bevat alle persoonsnamen en boerderijnamen die in deze drie delen worden vermeld.

In algemene hoofdstukken zijn onderwerpen behandeld die geschiedenis van het gebied en de landbouw in brede zin raken. Tien (gast-)schrijvers hebben hierbij hun medewerking verleend. De titels van de bijdragen zijn:

Otto Nienhuis, Boerderijenonderzoek in de gemeente Bedum
Egge Knol, Bedum in de nevelen van de tijd
Marcel Verkerk, Bedumer boerderijen bouwhistorisch bekeken
Bertus Hempenius en Dieneke Hempenius-van Dijk, Bedum en omstreken in waterstaatkundig verband, vroeger en nu
Rudolf Ebeling, Bedumer veldnamen nader beschouwd
Jan-Paul Wortelboer, Enige opmerkingen met betrekking tot het Groninger beklemrecht
Tineke Scholtens-ter Haar, Boerenerven in Bedum en omstreken 1900-1950
Sieger de Groot, De Boeskoolboer. De vergane glorie van een beroepsgroep in Zuidwolde en omstreken
Gerard Galema, Van koemelker naar veehouder en melkslijter in de gemeente Bedum
Jan van Liere, Landbouworganisaties, hun opkomst, invloed en schaalvergroting

De samenstelling van dit boek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Boerderijenboek gemeente Bedum e.o. Met behulp van vele vrijwilligers is gedurende de periode 2001-2023 onder regie van de eerste samensteller aan het onderzoek en het boek gewerkt. De samenstellers die gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor het onderzoek en de beschrijvingen zijn: Otto Nienhuis, Ton Bosch en Joop Boelens.

Extra informatie

Bindwijze

,

Opmaak

Uitgave

Verschijning

Aantal pagina's