Aanbieding!

Boerderijenboek Delfzijl

Een uitgave met álle informatie over boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens in en rond Delfzijl. Niet alleen interessant voor (oud-)bewoners, maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van dorp, gemeente en regio.

75,00

ISBN: 9789052940496 Categorieën: , Auteur:  

Beschrijving

Boerderijenboek Delfzijl levert een belangrijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis en het verdiepen van het inzicht in de regionale geschiedenis van de provincie Groningen, in het bijzonder de geschiedenis van de regio Delfzijl. Kortom, het boek is voor bewoners, betrokkenen en andere belangstellenden een onmisbaar lees- en naslagwerk. Maar ook voor iedereen, die belangstelling heeft voor de geschiedenis van dorp, gemeente en regio, is dit een bijzonder aantrekkelijk boek.

De in full colour uitgevoerde publicatie is verdeeld over 2 boeken, aangevuld met een zeer uitgebreide index als losse bijlage. Voor deze opzet is gekozen vanwege een overstelpende hoeveelheid informatie. In de uitgave is de historie van 182 boerderijen, borgen en buitenplaatsen, 10 steenfabrieken 8 molens (pel-, rogge- en olie- en zaagmolens) gedetailleerd beschreven. Verder worden 26 watermolens behandeld. Aan alle boerderijen, molens e.d. zijn vele honderden illustraties toegevoegd

Indeling
Deel I:
1. Dr. E. Knol: Wonen op de vruchtbare oever van de Eems in vóórhistorische tijden.
2. Drs. R.H. Alma: Adel en recht.
3. Dr. H. Feenstra: Van Ten Post naar Farmsum en verder: Rengers.
4. Dr. R.F.J. Paping: Boeren in Delfzijl door de eeuwen heen: meiers en eigenerfden.
5. Dr. H. Boels: De vesting Delfzijl en omstreken in de Bataafse Franse Tijd.
6. H. Beukema: Zijlen in de Delf leidden tot haven- en industriecentrum
7. Dr. G. Schansker: Het hoofd boven water houden.
8. R. Wobbes: De historie van de kerken.
9. M. Eggen-Swiersema: Fragmenten uit mijn herinneringen aan Oterdum. Verantwoording, bronnen, enz.

Deel II:
De boerderijen.

Deel III:
De steenfabrieken met een inleiding van J. Wiersma.

Deel IV:
De molens met een inleiding van B.D. Poppen.

Deel V:
Bijlage 1: Landbouwers rond Delfzijl, 16de eeuw
Bijlage 2: Landbouwers in het kerspel Farmsum, 1595
Bijlage 3: Landdagcomparanten met registraties.
Bijlage 4: Verpondingsregisters, 1630.
Bijlage 5: Impost op het kapitaal, 1670.
Bijlage 6: Verpondingsregister kerspel Farmsum, 1694.
Bijlage 7: Hoogstaangeslagenen in de 400ste penning, 1702.
Bijlage 8: Verpondingsregisters, 1721.
Bijlage 9: Grastallen en zijlschotregisters, 1755, 18de eeuw.
Bijlage 10: Kerkengoederen, 1773
Bijlage 11: Heerden met gerechtigheden en heerlijkheden, 18de eeuw.
Bijlage 12: Kadastrale minuutkaarten.

Deel VI: o.a. woordenlijst, namenregister.

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Opmaak