Aanbieding!

Boerderijenboek Nieuwolda-Termunten

Nu in de aanbieding!

In Boerderijenboek Nieuwolda-Termunten staat  informatie over de 149 boerderijen die het gebied ooit rijk was. Het boek bevat recente kleurenfoto’s van bestaande boerderijen in Termunten, Woldendorp, Nieuwolda en Nieuw Scheemda.

Oorspronkelijke prijs was: €64,25.Huidige prijs is: €25,00.

Beschrijving

De agrarische sector is volop in beweging. Het aanzien van het landschap verandert snel. Vroeger domineerden akkerbouwbedrijven het Oldambt. De laatste decennia zijn andere accenten zichtbaar geworden. Sommige akkerbouwbedrijven passen zich aan en veranderen deels of helemaal in veeteeltbedrijven. Andere, eeuwenoude bedrijven verliezen hun agrarische functie.
In de loop der jaren is het oude Oldambt wat meer naar de achtergrond geschoven en is daar een nieuw Oldambt voor in de plaats gekomen. De metamorfose is kenmerkend voor de veranderingen in de hele agrarische sector in Nederland. Het boek toont ons een nieuw tijdsbeeld.
Dit boerderijenboek is een aanvulling op de eerder verschenen boerderijenboeken Groot en Klein Termunten (1986) en Nieuwolda/Nieuw Scheemda (1998). Er is de laatste decennia zoveel veranderd, dat het de moeite waard is om met een actuele versie te komen. De Stichting Landbouwhistorie Nieuwolda Termunten heeft besloten om de aanvullingen op beide boeken samen in één boerderijenboek te publiceren.
In dit boerderijenboek vindt u informatie over de 149 boerderijen die het gebied ooit rijk was. Het boek bevat recente kleurenfoto’s van bestaande boerderijen. Van de opgeheven boerderijen is een zwart-wit afbeelding opgenomen.
Als er woonhuizen zijn gebouwd op plaatsen waar eerst oude bedrijven stonden, is daar eveneens een afbeelding van te zien. Per boerderij is de geschiedenis van de bewoners beschreven, de grootte van de landerijen en de veranderingen die in de bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. Ook is goed te zien wat de schaalvergroting voor de landbouw heeft betekend.
Heel veel boerderijen zijn opgegaan in grotere bedrijven. Achterin het boek is een persoonsnamenregister opgenomen.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de genealogische geschiedenis van de bewoners van de boerderijen bestaat de mogelijkheid om (een kopie van) de eerder verschenen boeken te kopen. U kunt dit aangeven bij de contactpersonen.

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Opmaak