Het Academisch Ziekenhuis Groningen 1903-1999

Een historisch overzicht over het “oude” ziekenhuis; met veel herinneringen + 130 foto’s.  In het boek wordt met voornamelijk ansichtkaarten laten zien hoe het Academisch Ziekenhuis Groningen er uitzag en hoe alles in de loop der jaren veranderde.

4,95

ISBN: 9789052941950 Categorieën: , Auteur:   ,

Beschrijving

Aan het begin van deze eeuw werd op de geslechte vestingwallen aan de oostkant van de stad het nieuwe Academisch Ziekenhuis gebouwd. Hoewel de ruimte waarop gebouwd kon worden bescheiden van om­vang was, het Verbindingskanaal tussen Damsterdiep en Boterdiep, de oude Stadsgracht was nog niet ge­dempt, sprak de minister van Binnenlandse Zaken bij de opening op 30 mei 1903 van een modelhospitaal, “het nieuwste en best ingerichte, dat er op dit oogenblik bestaat”.

In 1927 werd het Verbindingskanaal gedempt en werd de oppervlakte van het ziekenhuisterrein verdrie­voudigd. Het verder volbouwen van dit gebied duurde evenwel meer dan veertig jaar. De belangrijkste nieuwbouw die plaatsvond was Oogheelkunde (1932), Zusterhuis (1932), Kinderkliniek (1941), de nieuwe Interne Kliniek (1960), Psychiatrie (1969) en de nieuwe Vrouwenkliniek (1975). De andere klinieken en dienstgebouwen breidden gestaag uit of er werd ook nieuwbouw gepleegd. Met name bij de Chirurgie was sprake van voortdurende uitbreiding.

Verklaarbaar zijn uiteraard die uitbreidingen of nieuwbouw heel goed. De medische kennis, onderzoek- en behandelmethoden namen enorm toe en hierdoor ook de aantallen patiënten, die naar het ziekenhuis kwa­men. Evenwel was het zo dat er voor de Tweede Wereldoorlog nog grote tuinen en groenvoorzieningen om de klinieken lagen, in de periode na deze oorlog bleef er langzamerhand vrijwel niets meer van over. Kortom, het werd één gebouwencomplex.

Dit bracht in de zeventiger jaren mede een discussie op gang om tot een compleet gecentraliseerd nieuw zie­kenhuis te komen. Tussen 1982 en 1997 is hieraan gebouwd en op dit moment, wanneer ik met gasten in het nieuwe ziekenhuis rondloop, is men vaak heel verrast en spreekt zijn bewondering uit over zo’n modern ziekenhuis. Hopelijk zullen de aan te leggen tuinen rondom het ziekenhuis weer net zo’n uitstraling geven als die op het middenterrein van het oude ziekenhuis.

In dit boekje willen wij met foto’s, voornamelijk ansichtkaarten, laten zien hoe het ziekenhuis er uitzag en hoe alles in de loop der jaren veranderde. Ik hoop, dat dit boekje de herinnering aan het oude Academische Ziekenhuis levend mag houden.

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave