Het Oldambt deel 2

Het Oldambt bestaat uit drie verschillende landschappen. Op de voormalige oeverwallen van de Eems, het Klei-Oldambt, vinden we de restanten van het wierdenlandschap. Hier liggen de dorpen meestal op wierden, die de bewoners beschermden tegen overstromingen.
Aangrenzend lag ooit een uitgebreid veengebied, dat in de middeleeuwen is ontgonnen: het Wold-Oldambt. Het grootste deel van dit gebied is verdronken in de Dollard en vervolgens stapsgewijs ingepolderd.
Nu bevindt zich hier een weids dijkenlandschap.
Tenslotte ligt rondom de Dollardpolders het streekdorpenlandschap. rondom de streekdorpen ligt een ring van uitgerekte zandgronden, die vrijkwamen toen het laatste veen in de negentiende eeuw was ontgonnen.

5,10

ISBN: 9789052942025 Categorie: Merken: ,

Beschrijving

Deel 2 uit een serie van 10 delen over 200 jaar bewogen geschiedenis in Oost-Groningen, de huidige gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Scheemda, Winschoten, Reiderland en de directe omgeving van deze gemeenten. Een productie van de Stichting Geschiedschrijving Oldambt; in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen; de Groninger Archieven en de regionale musea.
Deze aflevering gaat over het gevarieerde landschap van het Oldambt. Over de natuur die het landschap in belangrijke mate heeft gevormd. Maar ook de grote invloed die de mensen op hun omgeving hebben gehad, zo typerend voor het Oldambt.
Abonnementsprijs voor 10 delen: タ 6,78 per deel, met gratis verzamelband

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave