Het Oldambt deel 4

Het Oldambt is vanouds een landbouwgebied. De eerste sporen van de Oldambster landbouw stammen uit de Romeinse tijd, toen de boeren op wierden woonden.
In later eeuwen kwam er door inpoldering en ontginning steeds meer landbouwgrond bij. De Oldambtster boerenbedrijven ontwikkelden zich tot de grootste en rijkste van het land. In de negentiende eeuw spraken reizigers zelfs van een ‘boerenparadijs’. De weelde ging echter aan de landarbeiders voorbij. Lage betaling en toenemende mechanisatie maakten het hen steeds moeilijker. In de loop van de twintigste eeuw is deze beroepsgroep geheel verdwenen.
Tegenwoordig kunnen ook de boeren met moeite het hoofd boven water houden.

5,10

ISBN: 9789052942049 Categorie: Auteur:

Beschrijving

Deel 4 uit een serie van 10 delen over 200 jaar bewogen geschiedenis in Oost-Groningen, de huidige gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Scheemda, Winschoten, Reiderland en de directe omgeving van deze gemeenten. Een productie van de Stichting Geschiedschrijving Oldambt, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Groninger Archieven en de regionale musea.
Deze aflevering gaat over de landbouw in het Oldambt. Over de gloriejaren, maar ook over de crises. Over de grote rijkdom, de bittere armoede en de conflicten tussen de boeren en de landarbeiders. Ook komt het dagelijkse leven aan de orde van de Oldambtsters die van de landbouw leefden.
Abonnementsprijs voor 10 delen: タ 6,78 per deel, met gratis verzamelband

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave