Het Oldambt deel 7

Door de eeuwen heen hoorden ziekten en lichamelijke problemen bij het leven van de Oldambtsters.
Doktoren waren er lang niet altijd. Soms had de priester of predikant enige medische kennis. Ook reisden er heelmeesters rond. En in de zeventiende eeuw verrichtten chirurgijns en barbiers geneeskundige taken.
De eerste academisch opgeleide arts van het Oldambt vestigde zich in de achttiende eeuw in Winschoten.
Vanaf de negentiende eeuw kwam er steeds meer medische hulp beschikbaar.
In de tweede helft van de twintigste eeuw stonde de medische zorg op hetzelfde niveau als in de rest van het land.

5,10

ISBN: 9781905294209 Categorie: Auteur:

Beschrijving

Deel 7 in de serie van 10 delen over 200 jaar bewogen geschiedenis in Oost-Groningen; de huidige gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Scheemda, Winschoten, Reiderland en de directe omgeving van deze gemeenten. Een productie van de Stichting Geschiedschrijving Oldambt; in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen; de Groninger Archieven en de regionale musea.
Deze aflevering gaat over de armen- en gezondheidszorg in het Oldambt. Over de pest- en malaria-epidemie�n, de chirurgijn-barbiers, de armenzorg en de gilden die het Oldambt heeft gekend. Maar ook over de rol van de kerken, particulieren en de overheid bij de bestrijding van ziekte en armoede door de eeuwen heen.
Abonnementsprijs voor 10 delen: タ 6,78 per deel, met gratis verzamelband

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave