Het Oldambt deel 8

Het onderwijs in het Oldambt was aanvankelijk voor weinigen weggelegd. In de Middeleeuwen genoten alleen kinderen uit de betere kringen onderwijs. Maar in de loop der eeuwen werden de scholen voor steeds meer lagen van de bevolking toegankelijk.
Sinds de twintigste eeuw zijn alle kinderen verplicht onderwijs te volgen. Het opleidingsniviau van de Oldambtsters was over het algemeen vrij hoog.
De scholen n het Oldambt stonden goed bekend. Tegenwoordig is het aantal Oldambtsters dat een opleiding heeft genoten, groter dan het ooit is geweest.

5,10

ISBN: 9781905294208 Categorie: Auteur:

Beschrijving

Deel 8 in de serie van 10 delen over 200 jaar bewogen geschiedenis in Oost-Groningen, de huidige gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Scheemda, Winschoten, Reiderland en de directe omgeving van deze gemeenten. Een productie van de Stichting Geschiedschrijving Oldambt; in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen; de Groninger Archieven en de regionale musea.
Deze aflevering gaat over het onderwijs in het Oldambt. Over de invloed van de geestelijkheid en de kerken, de lesmethoden door de eeuwen heen, de schoolstrijd, de dorpsscholen en bekende onderwijzers. Maar ook over de standsverschillen, het verzet van sociaal-democratische onderwijzers en de opkomst van het voortgezet onderwijs.
Abonnementsprijs voor 10 delen: タ 6,78 per deel, met gratis verzamelband

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave