Aanbieding!

Rijksmonumenten combi

De vijf boeken van Rijksmonumenten in de gemeente… in een bundel. Bij aanschaf van deze bundel is het vijfde boek gratis!

Compleet overzicht met een korte beschrijving met een foto van alle gebouwde rijksmonumenten in de gemeentes. De boeken nodigen uit om zelf op stap te gaan.

30,00

Rijksmonumenten in de Gemeente Ten Boer

Het boek beschrijft ruim veertig officieel op de monumentenlijst voorkomende waardevolle bouwwerken en cultuurhistorische overblijfselen in de gemeente Ten Boer. Aan de orde komen de verschillende bouwstijlen en onder andere de archeologische monumenten, kerken, vele molens, boerderijen en woonhuizen en zelfs een bijzondere sluis. Onder de archeologische monumenten bevinden zich de restanten van 4 voormalige kloosters. Een goed voorbeeld van het tegenwoordige besef tot behoud van monumenten is de Widde Meuln. Een grootscheepse restauratie nadert zijn voltooiing met het plaatsen van de wieken in oktober 2006. , Deze restauratie liet zo lang op zich wachten, dat bijna niemand in Ten Boer nog weet hoe de molen eruit zag met wieken.
Alle foto's zijn in kleur afgedrukt en de opgenomen plattegronden maken het mogelijk om een eigen route uit te stippelen langs de beschreven monumenten. De auteur en initiatiefneemster van het boek, mevrouw Riet Pastoor, studeerde kunsthistorie met als specialisatie architectuur.

Rijksmonumenten in de Gemeente Slochteren

Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.

De Werkgroep Monumenten van de Culturele Commissie Slochteren wilde, naast het organiseren van de jaarlijks terugkerende Open Monumentendag, een manier vinden om het publiek te informeren over het fraaie en uitgebreide aantal monumenten in de gemeente Slochteren. Deze wens ging met de uitgave van dit boek in vervulling.
Zowel inwoners als andere geïnteresseerden vinden in dit boek een schat aan informatie, die met andere ogen naar deze regio doet kijken. Naast de welbekende Fraeylemaborg zijn er vele prachtige boerderijen, rentenierswoningen, kerken, molens en zelfs een sluisje te vinden. Met dit boek in de hand wandelt u door de rijke historie van Slochteren en zult u ontdekken dat veel monumenten nog steeds in gebruik zijn en met veel liefde in stand worden gehouden.

Rijksmonumenten Hoogezand-Sappemeer

Dit boek zet de ongeveer veertig monumenten in Hoogezand-Sappemeer, Kiel-Windeweer, Kropswolde en Westerbroek in de schijnwerpers. Elke beschrijving is voorzien van een of meerdere foto's per monument. De gemeente heeft een zeer gevarieerd bestand aan rijksmonumenten, zoals o.a. vele bijzondere gebouwen, een schutsluis met sluiswachterwoning, een Amerikaanse windmolen, een veenborg, een scheepswerfcomplex en een beschermd dorpsgezicht. Van elke 'soort' is wel iets bewaard gebleven.
Bouwstijlen en vaktermen worden in afzonderlijke hoofdstukken uitgelegd en de locaties van de afzonderlijke monumenten zijn op de dorpsplattegronden te vinden.

Rijksmonumenten in de gemeente de Marne

Compleet overzicht met een korte beschrijving met een foto van alle gebouwde rijksmonumenten in de gemeente De Marne, dat in totaal ruim honderdvijftig monumenten telt.
Dit boek benadrukt de architectuur en de waarde daarvan. Alle dorpen die tot de gemeente behoren en waar beschermde monumenten aanwezig zijn komen aan bod in alfabetische volgorde. Ook zijn overzichtskaarten opgenomen om een indicatie te geven van de ligging van elk monument en ontbreekt informatie omtrent bouwstijlen en vaktermen niet.
Het boek nodigt uit om zelf op stap te gaan en is een belangrijk stuk geschiedschrijving van met name de architectuurgeschiedenis van De Marne.
Binnen de gemeentegrenzen zijn, buiten de beschreven monumenten, vele andere panden de moeite van het bekijken waard, dus loont het de moeite goed om u heen te kijken.

Rijksmonumenten in de Gemeente Loppersum

Monumenten in Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.
Auteur Riet Pastoor heeft met enthousiasme door alle dorpen gewandeld en prachtige gebouwen gezien en gefotografeerd. U treft mooie grote boerderijen aan van het Hooglandse type, borg Rusthoven in Wirdum en restanten van borgen uit de 17e en 18e eeuw. Maar we zien vooral veel jonge monumenten van na 1850, zoals bijvoorbeeld een schoolgebouw in Huizinge, 'Hotel Spoorzicht' in Loppersum, de gereformeerde kerk in Amsterdamse School-stijl in Westeremden, een voormalige herberg in 't Zandt en woonhuizen en (villa)boerderijen uit deze periode. Regelmatig duiken ook namen op van plaatselijke architecten uit die periode, zoals S. Veenstra en P. Tilbusscher uit Middelstum en O. de Leeuw Wieland uit Loppersum.

Extra informatie

Rijksmonumenten in de Gemeente Ten Boer

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Rijksmonumenten in de Gemeente Slochteren

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Rijksmonumenten Hoogezand-Sappemeer

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Opmaak

Fotografie

, , ,

Rijksmonumenten in de gemeente de Marne

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Fotografie

, , ,

Rijksmonumenten in de Gemeente Loppersum

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave

Opmaak

Illustratie

, ,

ISBN: Rijksmonumenten Categorie: Auteur:

Beschrijving