Romaans Vademecum 2002

Een tocht langs het Romaans in de Eems-Dollard Regio
Als het gaat om toerisme, neemt cultuurtoerisme de laatste jaren sterk in betekenis toe.
Steeds meer mensen gaan er buiten het hoogseizoen een paar dagen tussenuit om dan kennis te maken met kenmerkende lokale cultuurelementen.
Deze gids is bedoeld voor diegenen die zich interesseren voor het romaans zoals dit voorkomt in Groningen, Drenthe, Ostfriesland en Emsland. Het gaat om kerken die tussen de 11e en 14e eeuw tot stand kwamen, met daarnaast ook tal van romaanse doopvonten, sarcofaag-deksels en een enkel tympaan.
Dit boek is een handig naslagwerk, waarin een overzicht wordt geboden van de bewaard gebleven romaanse cultuurvormen in het Eems-Dollard gebied. Achterin vindt u een vaktermenlijst, kaarten en een register. Tweede druk.

9,95

ISBN: 9789052940878 Categorie:

Beschrijving

Ter ondersteuning van de beschrijvingen in het Romaans Vademecum, zijn de romaanse kerken in deze regio voorzien van informatieborden, waarop beknopte gegevens en, waar mogelijk, een plattegrond te vinden zijn. Deze bebording is een geschenk van het Prins Bernhard Cultuurfonds, t.g.v. het 75-jarig bestaan in 1993, en de ANWB.
In dit kader is nog een tweede uitgave verschenen: ‘In de voetsporen van Emo en Menko’.

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave