Voltooid Verleden

De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school Siddeburen: 1921-1955

Goed voortgezet onderwijs voor jongeren, vlakbij huis, dat was de wens van enkele inwoners van het dorp Siddeburen. Ze richtten de Siddebuurster schoolvereniging op , kochten een gebouw en een woning voor het schoolhoofd en binnen een jaar konden de lessen aanvangen. Deze voortvarende start in 1921 was het begin van 33 jaar ULO-school Siddeburen. Tot het abrupte eind in 1954, het jaar waarin de school werd opgeheven vanwege een tekort aan leerkrachten. Bijna zestig jaar na dato verschijnt er een prachtig herinneringsboek over deze ULO-school.

33,90

ISBN: 9789052945422 Categorie: Auteur:

Beschrijving

De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school Siddeburen: 1921-1955

Goed voortgezet onderwijs voor jongeren, vlakbij huis, dat was de wens van enkele inwoners van het dorp Siddeburen. Ze richtten de Siddebuurster schoolvereniging op , kochten een gebouw en een woning voor het schoolhoofd en binnen een jaar konden de lessen aanvangen. Deze voortvarende start in 1921 was het begin van 33 jaar ULO-school Siddeburen. Tot het abrupte eind in 1954, het jaar waarin de school werd opgeheven vanwege een tekort aan leerkrachten. Bijna zestig jaar na dato verschijnt er een prachtig herinneringsboek over deze ULO-school.

In 1920 trad de Wet op het Lager Onderwijs in werking. Daarin werd het openbare en het bijzondere onderwijs financieel gelijk gesteld en door de overheid bekostigd. Dit was een stimulans voor de uitbreiding van allerlei onderwijsvormen, niet alleen op levensbeschouwelijke maar ook op algemene grondslag. Zo werd in Siddeburen een Bijzondere Neutrale ULO-school gesticht.

Het boek ULO SIDDEBUREN begint met de algemene geschiedenis: het ontstaan, de crisisjaren, het onderwijs tijdens de oorlogsjaren en de uiteindelijke ondergang van de school.
Vervolgens wordt informatie gegeven over de leerlingen van toen, de vakken en leermiddelen, het personeel, het schoolgebouw, de Siddebuurster schoolvereniging, de financiën, het godsdienstonderwijs, de lichamelijke opvoeding, de schoolartsendienst tot en met de schoolreisjes en andere buitenschoolse activiteiten aan toe. Ook zijn hierbij interviews met oud-leerlingen opgenomen over hun ervaringen en belevenissen; over de klas waarin ze zaten, de leerkrachten en andere herinneringen. Deze verhalen zijn doorweven met vele grappige anekdotes die de situatie en sfeer van die tijd weergeven. Ook worden er veel bijlagen in het boek opgenomen waarin onder meer korte beschrijvingen van alle bestuursleden en het onderwijzend personeel zijn weergegeven.
Door alle hoofdstukken heen en ook bij de klassenfoto’s worden veel namen genoemd. Veel families uit Siddeburen, Hellum, Steendam, Tjuchem, Wagenborgen, Meedhuizen en omgeving zullen oude bekenden in het boek aantreffen.

De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school in Siddeburen is een unieke geschiedenis. Het geeft veel nieuwe informatie over de onderwijsgeschiedenis in de provincie Groningen. Maar dat niet alleen, het maakt ook inzichtelijk hoe het bestuur werkte en wat de schoolleiding bezig hield: bijvoorbeeld hoeveel moeite het kostte om vacatures van docenten op te vullen, of de steeds weerkerende zorg om het leerlingenaantal. Dit alles is beschreven tegen de achtergrond van de crisisjaren, de beklemmende oorlogsjaren en de schrale jaren erna, tot en met de wederopbouw, toen de deuren van de school voorgoed werden gesloten.
Het boek schetst een boeiend beeld van het leven in de Woldstreek in moeilijke jaren. Veel nooit eerder gepubliceerde foto’s verlevendigen de beschrijvingen en vullen de verhalen aan.
De school als onderwijsinstituut is meer dan een halve eeuw verdwenen, de woning van het schoolhoofd staat er nog, aan de weg van Siddeburen naar Hellum, evenals het schoolgebouw. Deze is helaas niet meer zo goed herkenbaar, nadat een brand de bovenverdieping met het karakteristieke torentje verwoestte.
De samenstellers:
Henk Brink, emeritus hoogleraar aan de Maastricht University (International Accounting) heeft de tekst geschreven . Als oud-leerling van de ULO-school in Siddeburen was hij nauw verbonden met het onderwerp. Johan Steenhuizen , bestuurslid van de historische vereniging Bie t Schildt verrichtte het archiefonderzoek en is verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat bestaat uit heel veel foto’s en bijschriften met namen. Bronnen bij dit boek zijn onder meer notulenboeken, documenten van de schoolvereniging, kasboeken en persoonlijke archieven.
ULO SIDDEBUREN is een publicatie van de historische vereniging Bie t Schildt voor de dorpen Hellum, Siddeburen, Steendam en Tjuchem en uitgeverij Profiel te Bedum.

Extra informatie

Aantal pagina's

Verschijning

Uitgave