Alles over Groningen? Groningen, gids voor cultuur en landschapnaar profiel.nl
Dorpshistorie, mijn liefste studie
Uitgave: Profiel Uitgeverij
Postbus 7
9780 AA Bedum
Tel. (050) 301 21 44
Fax (050) 301 27 32
Info@profiel.nl
www.profiel.nl
september 2006

Vormgeving en druk: Scholma Druk, Bedum
Binder: Abbringh BV, Groningen
Omslagfoto: Jacob Tilbusscher K.J. zn in 1937
Achterkant: Jacob Tilbusscher K.J. zn in 1949

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:
Prins Bernhard Cultuurfonds, Groningen
Huis van de Groninger Cultuur
Stichting H.S. Kammingafonds, Groningen
Stichting Kees Verwey, Haarlem
Deze site is ontwikkeld door printmedia