fBoekinfo


bestellen...

reviews - 0 item(s)
Vissenatlas Noord-Brabant

Van de 70 zoetwatervissen die in Nederland voorkomen, zijn ruim 60 soorten in Noord-Brabant te vinden. De voormalige kreken, getijdenwateren en grote rivieren, beken, vennen en drinkpoelen bieden veel verschillende watertypen, die de provincie een zeer diverse visfauna opleveren.

De eerste Noord-Brabantse viswaarnemingen die op schrift zijn gesteld, dateren van 1920. Dit gebeurde echter nog maar op heel beperkte schaal.
Vanaf 1980 steeg het aantal waarnemingen door de toenemende belangstelling bij biologen en door het visonderzoek voor de Kader Richtlijn Water. Veel van deze gegevens zijn nooit verder gekomen dan onderzoeksrapporten, gegevensbestanden en hier en daar in een veldboekje van natuuronderzoekers.

Alle gegevens met betrekking tot het voorkomen en de verspreiding van alle vissen in de zoete wateren zijn nu gebundeld in de Vissenatlas Noord-Brabant. Dit totaaloverzicht beschrijft van elke vissoort het uiterlijk, habitat, ecologie, en de verspreiding in Nederland en Noord-Brabant. Het geheel is verduidelijkt met fraaie overzichtskaarten en verschillende soortfoto’s. Ook is er een ruime verzameling verspreidingskaarten van de vissoorten opgenomen. Uiteraard komt daarnaast ook de visfauna in heel Nederland aan de orde, alsook de geschiedenis van de visserij, het beleid, de inrichting en het waterbeheer in Noord-Brabant.

Door de vele bronnen die zijn gebruikt, is de Vissenatlas met recht een standaardwerk te noemen, zodanig geschreven en ge´llustreerd dat het een breed publiek zal aanspreken. De Vissenatlas Noord-Brabant is dan ook een must voor iedere natuurliefhebber, veldbioloog, natuurbeheerder en sportvisser die verder kijkt dan zijn hengel lang is.

De Vissenatlas Noord-Brabant is een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Rijkswaterstaat. De atlas is samengesteld door Bureau Natuurbalans – Limes Divergens en Bureau Waardenburg.ISBN-10


9052944881


ISBN-13


9789052944883


Categorie


Natuur


Verschijning


2010


Prijs


24.95

Details:


Uitgave


Profiel


Auteur


Tako Brouwer e.a.

Aantal pagina's


352


Tekst omslag


klik hier voor omslagtekst..


Status


In voorraad


Url / link naar dit boek


https://www.profiel.nl/websites/scholma/profiel.nsf/lijst/FE2680FAB791C843C125777B00307DE6
.tterug